Home

Kdv hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás

Általános információk - kdv

Tisztelt Ingatlanhasználók! Az alábbiakban hasznos információkat és dokumentumokat találnak a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére térítésmentesen biztosított hulladékgyűjtő edények átvételével kapcsolatban:. 12.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Tóth István polgármester 465/2019. (XI. 27.) számú h a t ár o z a t KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról Gárdony Város Önkormányzat. A KiMitTud weboldal segítségével igényelt közérdekű adatok . Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás még nem kapott közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül

 1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátása 2 régió tekintetében közszolgáltatási szerződések keretébe
 2. Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Név: Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 13
 3. Folytatódik a hazai hulladékgazdálkodás megújítása. Tegnap Ferencz Kornél, a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta erről a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás e közszolgáltatással érintett településeinek vezetőit
 4. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: KDV) elnöke 2016. december 6. napján a társulási tanács elé terjesztette a KDV 2016. évről szóló beszámolóját, melyet a tanács elfogadott. A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 93. §-a alapján a.
 5. Jelen előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: KDV) Társulási Megállapodásának módosításáról szól, amely első fordulóban, véleményezésre megküldött javaslat a Társulási Megállapodás IV /2.4. pontjában foglaltaknak megfelelően
 6. a KDV-től, mert ezt január 1-től a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás gyakorolja, ennek átvezetése történik meg. Lázár József képviselő: Ebből a térségből Lórév, Makád, Szigetbecse település ment ki, it
 7. (1) Az önkormányzat a kötelező hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: KDV) tagja. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és fenntartása a KDV útján történik a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint

(1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzat - a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint - a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szervezésének és szerződéskötésének útján gondoskodik

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 592479 15592475-3821-382-07 15592475-2-07 11736099-15592475 OTP Nyrt. Egi Tamás elnök +36-22-576-194 +36-22-576-195 info@kdv.hu Egyéb azonosító: Adószám: szervezeti Bankszámlaszám: IBAN szám: Számlavezetó: Aláírásnál képviseli: Telefon : Telefax Jelen elóterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szól, amely már tartalmazza a véleményezésre megküldött anyagra a tagi önkormányzatok által tett észrevételeket is a Társulási Megállapodás IV/ 2.4. pontjában foglaltakna KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye1, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év A Közbeszerzési Hatóság kiemelt célja és feladata, hogy támogassa a jogalkalmazókat abban, hogy e folyamatosan változó jogszabályi környezetben a célkitűzések és érdekek sokasága között meg tudjanak felelni a szigorú elvárásoknak (22) 576-194 Fax: (22) 576-195 web: www.kdv.hu e-mail: info@kdv.hu Iktatószám: 11/5-5/2019. Gárdony Város Önkormányzata Tóth István polgármester 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.,. Tárgy: kérelem megküldése Tisztelt Polgármester [Jr! A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás lebonyolításában fo

1./ A Képvisel ő-testület úgy határoz, hogy a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - a határozat mellékletét képez ő - 2013. június 30. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja. 2. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 592479 15592475-3821-382-07 15592475-2-07 1 1736099-15592475 OTP Nyrt. Égi Tarnás elnök +36-22-576-194 +36-22-576-195 info@kdv.hu mint a közszolgáltatást megrendeló, továbbiakban: Megrendeló, másrészról Teljes név: Rövid név A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (KDV) 166 önkormányzat alkotja. A fejlesztéssel érintett régióban (142 önkormányzat) 504 875 lakos él 213 840 háztartásban A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot. KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról Vál Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2006. szeptember 19. napján kelt Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, melynek Martonvásár Város Önkormányzata is tagja, a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít megkötött szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes. T Á J É K O Z T A T Ó a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről Fischer Mariann elnök, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás: Tel.: 06 22/ 576-194, 06 30/959-0028, E-mail: fischermariann@kdv.hu. Blázsovits Balázs PR-főmunkatárs, kommunikációért felelős MEDIUS Iroda: Tel.: 06 96/316-669, 06 30/392-8059, E-mail: balazs.blazsovits@mediusnet.h KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87

- KDV Önkormányzati Társulás - Irattár kmf. Lesi Árpád s.k. dr. Kelemen Henrietta s.k. polgármester jegyző A kivonat hiteles dr. Kelemen Henrietta jegyző nevében és megbízásából Gyenes Zsigmondné ügyintéző Kihirdetve: Kunszentmiklós, 2019. augusztus 7. Dr A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, új tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, új tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot. Beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási. Önkormányzati Társulás (KDV) tevékenységéről. H a t á r o z a t. 1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2.

Pintér Attila önkormányzati képviselő úr a 2014. december 18-ai közgyűlésen a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkájáról részletes tájékoztatást kért. A Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztály megkeresésére a Társulás Projekt irodájának vezetője, Dr. Bittmann Lilla küldött. A rendszerfejlesztés keretén belül több település, köztük Dunaújváros, Polgárdi, Oroszlány, Dömsöd (a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szolgáltatási területe), valamint Cegléd (a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szolgáltatási területe) bővítheti ki.

Tájékoztató az eljárás eredményéről-Hulladékgazdálkodási

 1. Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapo-dásának módosítását a következők szerint határozza meg: 1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a kö-vetkező rendelkezés lép: A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jog
 2. Vállalkozási szerződés a KEHOP-3.2.1-15-2017-00018 azonosító számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre elnevezésű projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány.
 3. t a munkakör megnevezését: Projekt Iroda vezető

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszáilítási szerződéssel rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az. Első fokon elutasította a várpalotai szemétégető engedélykérelmét a regionális zöldhatóság. A döntés ellen a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az égetőt ellenző civilek és is fellebbeztek: a társulás a döntés lényegét, a civilek az indoklását tartják hibásnak Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: KDV) tagja. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és fenntartása a KDV útján történik a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál-Oroszlány Hulladékgazdálkodási. A Gazdasági Bizottság 2011. június 21-i ülésén megtárgyalta a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásnak módosítására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: Bizottságunk elfogadásra javasolja a módosított megállapodást. Berhida, 2011. június 22 Döntés a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról. Előadó: Farkas Lajos polgármester . 5. Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 elfogadásáról. Előadó: Farkas Lajos polgármester . 6. Egyéb döntést igénylő ügyek

Önkormányzati intézmények, társulások Bodajk városunk

 1. A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását szükséges módosítani a különböz ő települések változásai, vezet ők változásai miatt. Vertikál Zrt.-vel önkormányzati szemétszállítási szerz ődés megkötése
 2. Kovács Miklós a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. Projektiroda vezetője. Dr. Bittmann Lilla jogi szakértő. Vörös Sándor polgármester úr. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitom
 3. Klubecz Istvánné polgármesterasszony elmondta, hogy a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására van szükség, ami a tartalmát alapvet ően nem változtatja, bizonyos szövegrészeket kell módosítani
 4. Mint ismeretes, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer, hulladéklerakók rekultivációja c. projekt II. üteme 2011. márciusban indult, bruttó 2,1 milliárd Ft-os összköltséggel. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projektiroda e-mail: info@kdv.h
 5. Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza: Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2015

Video: A fenntartható hulladékgazdálkodás komoly szemléletváltást

Önkormányzati rendelettá

Lilla, a KDV jogásza összehív egy megbeszélést, melyen képviseltetve lesz a KDV, a DUNANETT Kft. és Szalkszentmárton Község Önkormányzata. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a DUNANETT-tel már nem ó tárgyal közvetlenül, hanem az a KDV hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás hatáskörébe tartozik 15./ Váli Önkormányzati Tűzoltósággal kötendő Támogatási Bechtold Tamás Megállapodás elfogadása polgármester 16./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Bechtold Tamás Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata polgármester NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1./ Napiren

Tóth Béla polgármester ismerteti a tervezett napirendet, továbbá kéri, hogy a KDV Társulási megállapodás módosítását vegyék fel az Egyebek napirendi pont elé. 1. Gyúró Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2009.(IX.9.) számú önkormányzati rendelet módosítás KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Elóadó: Fodor-Bödös István polgármester Az Faluház épületére vonatkozó TOP-3.2.1-15 kódszámú energetikai pályázattal és a TPO-1.1.l-15 kódszámú, Ipari park pályázattal kapcsolatos dönté A komposztálási kapacitás növekedése várható Magyarország több településén, köztük Dunaújvárosban, Polgárdiban, Oroszlányban, Dömsödön, Cegléden. A fejlesztéssel tovább nőhet a hulladéklerakótól eltérített, komposztként hasznosuló zöld és biológiailag lebomló hulladék mennyisége Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a következők szerint. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (KDV) sikeresen pályázott, és nyert közel 20 milliárd forintot eszköz- és létesítményfejlesztésre. Az összeg fele Székesfehérvárra, másik fele Adonyba érkezik

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megá Ila podásának módosításáról Lovasberény Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: l 2.1' Elóterjesztés a Közép Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Várpalota kérelmére Elóadó: Baski Gábor polgármester Baski Gábor polgármester: A KDV társulásból Várpalota szeretne kilépni. Jogi vita van róla, hogy megteheti-e vagy sem. A társulásban lévó településeket Várpalota perrel fenyegeti 27/2020.(II.13.) képviselő-testületi határozat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról; 28/2020.(II.13.) képviselő-testületi határozat Belső ellenőrzési terv 202

A becsült árnál 4 milliárd forinttal többért építhet

Majd 38 és 39-es napirendként a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Megállapodás módosítása, majd az újonnan megalakult ezen a hét hétfőn megalakult önkormányzati társulás Társulási Tanácsába tag delegálására. Szintén tagot kell delegálni a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési fórumban Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a következők szerint módosítja Litér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében foglalataknak eleget téve felülvizsgálta és a következő módosításokkal 7. Abaúj-Zempléni szilárd-hulladék Gazdálkodási Önkormányzati társulás területén lévő felhagyott szilárd-hulladék lerakók rekultivációja 2009. Magyar-Szerb határmenti hulladékgazdálkodási együttműködési program 2008. KDV települési szilárdhulladék lerakók rekultivácija 2007

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (VII.13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról - LETÖLTÉS A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Közszolgáltatási Szerződése (2014.01.24., MV-9/2014) - LETÖLTÉS. Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz (KDV) csatlakozott az integrált szilárd hulladékszál-lítási és kezelési feladatok ellátását megvalósító közös pénzalap létrehozása és a hatékonyabb közös érdek-érvényesítés érdekében. Az önkormányzati társulás közbeszerzés utá Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot. A döntésról szóló határozat-kivonatot megküldtük a KDV Proj ektirodáj ának. 65/2015. (V. 26.) önkormányzati határozat a Víziközmú Gördóló Fejlesztési Terv végrehajtásáról szól

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, új tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az. KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás határozati javaslata Tulajdonosi hozzájárulás pályázathoz (Iskola) A napirendeket követóen közérdekú témában lakossági hozzászólások meghallgatása. Velence, 2014. január 23./RGy. Üdvözlettel: Oláhné Surányi Agnes polgármeste 2.1. A KDV Hulladékgazdálkodási Társulás, aminek Polgárdiban van a székhelye a KEOP-2.3./2F-2009-0001. sz. projekt keretén belül hulladéklerakó helyeket rekultiváltak, megszüntettek. Ez egy örökölt pályázat, amit sokszor átalakítottak. Ebben az évben végr Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: I. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselöjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt szereplö Lórév Közsé

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítése 2003 - 2011 Abaúj-Zempléni szilárd-hulladék Gazdálkodási Önkormányzati társulás területén lévő felhagyott szilárd-hulladék lerakók rekultivációja 2009. KDV települési szilárdhulladék lerakók rekultivácija. HELYSZÍN ÉS IDŐPONT BŐVÍTÉS, A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ÁTVÉTELÉRE! Jövő héttől két héten keresztül, a keddi és csütörtöki napokon 8.30 és 11.00 óra között az Erdő u 70

'Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

(1) Az önkormányzat a kötelezó hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási ónkormányzati Társulás (továbbiakban: KDV) tagja. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és fenntartása a KDV útján történik a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint. (2 tájékoztatót nem készítettem. A hulladékgazdálkodási társulás ülése volt az elmúlt időszakban, és holnap lesz a Vidékfejlesztési Egyesület alakuló ülés Csókakőn. A temető kereszt felújítása folyik. Keszi Csaba képviselő: Én nem emlékszem, hogy határoztunk volna erről

1 A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN A FIDIC SÁRGA KÖNYV HIVATALOS MAGYAR NYELVŰ FORDÍTÁSA SZERINTI KIVITELEZÉSSEL ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSSEL FŐVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN amely. 49. napirendi pont: Döntés a Méhecske utcai Budaörs 7289/1 hrsz-ú ingatlanról, a Közép-Duna Vidéke (KDV) Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással megkötött Megállapodással összefüggésben az ad hoc bizottság által folytatott tárgyalások alapján - ZÁR (zárt ülés 12. Adonyi Közös Önkormányzati Hivatallal folytatott együttműködés. Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző. előterjesztés 13. Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba tag delegálásról. Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester . KDV Levél és határozati javasla HÍREK. Közélet; Sportélet; Kultúra; Krónika; Levél a szerkesztőnek; Agrár ÖNKORMÁNYZA

Közbeszerzési Hatósá

Száma: 932-1/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. február 01-én (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről Ezen ugyanis részt vehetett minden olyan önkormányzat és hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás, (lásd Vertikál, KDVH) amely a jogszabályi környezet átalakítása során az átmeneti időszakban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzéséhez, a pályázati felhívás szerinti finanszírozási. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából . Részletesebbe

Fejlesztések a hulladékgazdálkodás hatékonyságáért Humus

önkormányzati intézmények közötti gazdálkodási megállapodásról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a I-11-172/2013. számú előterjesztés mellékletét képező megállapodást az Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek között a. KDV Zrt. előterjesztése pótlólagos befizetésről. Takács János: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.-nek az előterjesztése tartalmazza, hogy Pákozd Község Önkormányzatának 15.000 forint összegű pótlólagos befizetést kell tennie. Ehhez kéri a testület jóváhagyását 68/2013. (III. 21.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én 17 órakor tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Mrázik Sándor alpolgármester Takács Istvánné képvisel b. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási társulás); c. Dél -1\tUVpJL9t]LN|]P&%HUXKi]iVL7iUVXOiV DWRYiEELDNEDQ 9t]LN|]P&WiUVXOiV 2. Az Önkormányzat jelképei, ünnepei, rendezvényei 2.§ (1)Az Önkormányzat jelképei: a. Encsencs község címere b

Novembertől indul a kétkukás szelektív hulladékgyűjtés

4.§ Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint látja el a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról, melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő rendeletet alkotja: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (VI.28) önkormányzati. A Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a környék településeinek az összefogásával jött létre. A Társulás 106 önkormányzatot érint, s ezek közül a most megvalósítandó projekt 28 önkormányzatot érint közvetlenül kormányzati Társulás (KDV) 2006-ban azzal az elhatározással jött létre, hogy a 167 alapító önkor-mányzat végrehajtsa a társulás területén felhagyott hulladéklerakók rekultivációját, valamint korsze-rűsítse a meglévő hulladékgazdálkodási rendszert. A társulás 2007-ben az Új Széchenyi Terv keretébe 4; 7. oldal, utolsó bekezdés: a települési hulladéklerakók bezárása és felszámolása kapcsán a JVK dokumentum nem tesz említést az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás nyertes KEOP-pályázatáról

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kf

Hulladékgazdálkodási d)nkormányzati Társu lás 8154 Poigárdl, Batthyány u.132. Tel.: (22) 576-194 Fax: (22) 576-195 web: www.kdv.hu e-mail: Info@kdv.hu Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tagi Önkormányzatainak 3. HeLLékLET Tisztelt Képviseló-testület! Tisztelt Közgyúlés lat, valamint értékelték a KDV Projekt Irodája veze-tõi álláshelyére beérkezett pályázatokat. Az ülésen megtárgyalták a társulás 2014. évi költségvetését is. 2014. január15-én Torma József képviselõ úr kép-viselte az önkormányzatot a DÁM Önkormányzati Társulás rendkívüli társulási tanácsi ülésén, ahol Száma: 932/2011. K I V O N A T. Dunaföldvár Város Képviselő-testületének . 2011. február 01-jén (Kedden) 14:00 órakor . megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből

M e g h í v ó! Ősi Község Polgármestere Ősi Község Képviselő-testületét 2013. június 27-én (csütörtök) 17.00 órára soron következő nyilvános testületi ülésére összehívja.. A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem N A P I R E N 3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási. (09.15.) sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervr ől. 8/2006.(IV.28.)sz. rendelete a köztisztaságról és a szervezett közigazgatási szolgáltatásokról szóló 11/2002.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról 1.4 Kapcsolat más településekkel A község továbbra is az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tagja képviselő-testület, 1 fő képviselő későbbi érkezésével. IX. A Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás 51.035.940 Ft I. lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról összegű ÁFA megelőlegező hitel felvételéről döntött korábban, 2012 VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 46 döntések, tervek, koncepciók kapcsán is meg kell vizsgálni a környezetre gyakorolt hatásokat. A társadalom széleskörő tájékoztatása a környezet állapotáról fonto

a területi hulladékgazdálkodási tervekről. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. § A területi hulladékgazdálkodási terveket e rendelet 1-7. számú melléklete határozza meg Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2800 Tatabánya, Fő tér 6. ÁFA levonásra jogosult 79 419,4 2011. 79/2013. az önkormányzati feladatok önkormányzati társulásban való ellátásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án (csütörtök) 9.07 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Baja, Szentháromság tér 1. 395/2010. (XI. 12.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatára útfelület felújítási keretet biztosít: 10,5 millió forintot az általános tartalékkeret terhére, 2 millió forintot pedig a GAMESZ kátyúzási kerete terhére

 • Túra kajak.
 • Altforalle mikortól hat.
 • Honda embléma matrica.
 • Fém gomb.
 • Német röghegység.
 • Konyha félsziget méretek.
 • Ablakmosó folyadék elfolyik.
 • Eladó kastély békés megye.
 • Micro sim adapter.
 • Bosnyák téri piac idősávok.
 • Legszebb nászutas helyek európában.
 • Power rangers misztikus erők 1 évad 29 rész.
 • Chardonnay sajt.
 • Gryllus dániel felesége.
 • Res cogitans jelentése.
 • Problémamegoldás fejlesztése.
 • Sebesség kiszámítása.
 • Rózsás gödény tápláléka.
 • SimCity 4 money cheat.
 • Boker F83.
 • Házvásárlás költségei 2020.
 • Autófesték keverés pécs.
 • Vályogház gipszkartonozása.
 • Marhanyak leves.
 • Cewe fotókönyv készítés videó.
 • 1942 november.
 • Citikert.
 • Gyöngyszövés lépésről lépésre.
 • Steam ragdoll.
 • Arabica kávé ár.
 • Forgatónyomatékok összege.
 • Jared Leto Oscar.
 • Római katolikus templom részei.
 • Tetanus ára.
 • Kilépés az áldozat szerepből.
 • Griff squash órarend.
 • Illemtan konyv.
 • Mesterséges megtermékenyítés donor ivarsejtekkel.
 • Startsuli.
 • Ablak redőny.
 • Hálózati külső hdd.